Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013&&&---------->>>http://www.youtube.com/watch?v=udq6NC-wZTk&feature=related
Απαραίτητο για την ευτυχία του ανθρώπου ......
ειναι να πιστεύει στη δύναμη των ιδεών του....
....Τόμας Πέιν......